Vous êtes ici : AccueilPolonais

Polski pracowniku – pracujesz we Francji, masz prawa socjalne!

Możesz żądać ich poszanowania z pomocą związku zawodowego CGT!

 

CGT – Główna Konfederacja Pracowników – jest związkiem zawodowym o 120 letniej historii. CGT została założona na bazie wartości walki klas i walki o prawa społeczne dla wszystkich. Z upływem lat udało sie jej zdobyć we walce z francuskimi pracodawcami wiele ulepszeń i praw socjalnych.

 

Ponad 700 000 tysięcy pracowników zaufało nam stając się członkami CGT: opowiedzieli się przeciw kapitalistycznemu wyzyskowi, za sprawiedliwym podziałem wypracowanych bogactw, za prawem do godnego życie ze swojej pracy. W odpowiedzi na potrzeby pracowników i ich rodzin, wielu z Was postanowiło wybrać wspólną walkę w obronie w interesów nas wszystkich.

CGT jest największym związkiem zawodowym we Francji. Liczy 33 federacje zawodowe na poziomie krajowym (Metalurgia, Budownictwo, Transport, Porty, Kolejarze, służba publiczna itd). Jeśli chodzi o branże pracy tymczasowej, to Unia Związkowa Pracy Czasowej CGT (Union Syndicale de l’Intérim CGT - USI CGT) zrzesza i koordynuje akcje protestacyjne pracowników agencji pracy czasowej oraz personelu tych agencji.

Gdy przyjedżacie do Francji z umową o pracę podpisaną z agencją pracy tymczasowej we Francji lub w waszym kraju (lub w jakimkolwiek innym kraju) żeby pracować na budowach, w przemyśle czy w jakiejkolewiek innej branży, wiedzcie, że CGT jest po waszej stronie by bronić was przed nadużyciami ze strony pracodawców.

Jako pracownicy czasowo oddelegowani do pracy we Francji, wielu z was doświadcza ze strony pracodawców nadużyć i braku poszanowania praw socjalnych. Brak znajomości języka, oddalenie od domu, starch przed zwolnieniem – to są powody które wielom z was uniemożliwiają stworzenie więzi i i rozpoczęcie akcji by sprzeciwić się złym warunkom pracy, niskim pensjom, niezapłaconym premium, nieuznawaniu waszych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Jednym słowem by powiedzieć NIE tym którzy bogacą się dzięki waszej pracy podczas gdy dla was zostaje jedynie to co niezbędne do fizycznego przeżycia. Zrozumieliście także że indywidualizm jest narzędziem pracodawców by prowadzić politykę “dziel i rządź” czyli aby lepiej was wyzyskiwać.

W ciągu ostatnich lat wielu polskich pracowników organizowało strajki z pomocą CGT których celem było poszanowanie praw. W każdym przypadku pracownicy wygrali walkę. Walki prowadzone we Francji na różnych budowach i w wielu zakładach przemysłowych przez pracowników polskich, rumuńskich, bułgarskich, greckich, portugalskich, indyskich, włoskich, hiszpańskich i francuskich pokazały że możliwa jest solidarność między wszyskimi pracownikami pracującymi i mieszkającymi we Francji, i że ta solidarność, organizowana i koordynowana przez CGT jest jedyną gwarancją zwycięstwa w obronie swoich praw. Wszystkie te strajki zakończyły się wygraną pracowników i uszanowaniem ich praw socjalnych.

UWAŻAJCIE na te firmy: KLIPER, KORPA, ATLANCO, LITANA, LTH-BAAS… one oszukały wielu pracowników takich jak wy!

Wasze PRAWA we Francji (uzane przez prawodawstwo europejskie)

Wielu tysięcy Polaków pracuje jako pracownicy tymczasowi na budowach, w fabrykach, zakładach przemysłowych poprzez agencje pracy tymczasowej francuskie lub polskie.

Agencje te mają siedzibę w Polsce, w Rumunii, w Irlandii, Portugalii itp… albo we Francji. W momencie gdy wysyłają was do Francji, to muszą szanować prawo francuskie – dla wszystkich i bez wyjątku.

Aby otrzymać prawo do funkcjonowania na terenie Francji, firmy te zobowiązały się do respektowania praw socjalnych i francuskich norm pracy oraz prawa europejskiego które przewiduje że pracownicy muszą mieć zapewnione takie same prawa co pracownicy francuscy ( przepisy BHP oraz francuskie prawa socjalne)

Żeby pracować jako pracownik czasowy we Francji, należy:

Podpisać umowę o pracę uwzględniającą:

-          Wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom zawodowym umieszczonym na umowie, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie we Francji (tzw SMIC), ani niższe niż przewidziane przez układ zbiorowy danego zawodu.

-          Diety za delegacje, koszty wyżywienia oraz przejazdów i transportu.

Wszystko to musi być umieszczone na dokumencie rozliczającym wynagrodzenie (bulletin de salaire albo fiche de paye) który pracodawca ma obowiązek dostarczyć co miesiąc pracownikowi.

Co musi także zawierać dokument roliczający wynagrodzenie:

-          Miesięczny wykaz godzin pracy ( 151, 67 godzin miesięcznie wliczając dni wolne),

-          Dodatek urlopowy ( każdy miesiąc pracy daje 2 i pół dnia płatnego urlopu czyli dodatek wynosi 10% całego wynagrodzenia brutto)

-          Dodatek końca umowy (10% wynagrodzenia brutto)

-          Kwota składek wypłacanych następującym instytucjom: Sécurité Sociale (Ubezpieczenie Społeczne), ASSEDIC (ubezpiecznie od bezrobocia), dodatkowa emerytura, itd).

Macie także prawo by były respektowane

Warunki prawy, zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy, usługi zdrowotne w pracy (na przykład wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników, badania po chorobie przy powrocie do pracy).

Czas wizyty lekarskiej oraz przejazdu tam i z powrotem do lekarza musi być wynagrodzony tak jak czas pracy. Jeśli odbywacie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w pracy, także muszą one być zapłacone.

Wynagrodzenie :

Wynagrodzenie musi być zgodne ze stawkami ustalonymi przez francuskie Układy Zbiorowe. Francuskie prawo pracy surowo zabrania wszelkiej dyskryminacji jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na okres czasowy w stosunku do pracowników stałych firm będących klientami agencji pracy tymczasowej. Tego typu dyskryminacja jest surowo karana przez prawo.

Francuski kodeks pracy przewiduje jako minimalne wynagrodzenie

1.445,38 € brutto na miesiąc ze 151 godzin pracy

9,53 : minimalna stawka za godzinę pracy

Lecz jeśli jesteście pracownikami wykwalifikowanymi (murarze, zbrojarze, spawacze, hydraulicy, elektrycy itp) to wtedy pracodawca musi wam wypłacać stawki zgodne z francuskimi Układami Zbiorowymi które są wyższe niż minimalna pensja!

Rozpiętość czasu pracy:

We Francji tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 35 godzin. Wszystkie dodatkowe godziny pracy są godzinami nadliczbowymi i muszą być opłacone według następującej stawki: 25% więcej od 36-tej godziny, 50% od 43-ciej godziny.

Mieszkanie :

W momencie gdy francuski pracodawca postanawia ściągać pracownika z innego kraju musi zapewnić tej osobie opłatę za zakwaterowanie, za przejazdy oraz wyżywienie bez odliczania tych kwot z wynagrodzenia, lub płacąc pracownikowi stałą dietę odpowiadającą tym wydatkom. Układy Zbiorowe we Francji w przemyśle metalowym, w budownictwie, transporcie, chemii, przewidują diety za delegacje wysokości 50 Euros minimum za każdy dzień kalendarzowy (czyli we wszystkie dni tygodnia) za « oddalony wyjazd służbowy ».

Wolność przynależności do związku zawodowego oraz prawo do strajku :

Wszyscy pracownicy mają prawa do obrony swoich praw. My wszyscy wiemy, że we Francji jak i w Polsce, pracodawcy zawsze starają się wywierać presje na pracowników aby zgodzili się na warunki pracy jakie im narzuca pracodawca.

Doświadczenie pokazało że zgadzanie się na te presje nigdy nie chroni pracowników.

Jesteście we Francji na kilka miesięcy, nie chcemy by wasz pobyt tutaj był równoznaczny z upokorzeniem i izolacją od innych pracowników.

Konstytucja Francuska uznaje i chroni prawo do strajku. Żaden pracownik nie może zostać ukarany ani zwolniony, ani jak w waszym przypadku, odesłany do kraju, za udział w strajku. Zwolnienie z pracy za udział w stajku jest nielegalne w świetle prawa.

Przewodniczący CGT dla agencji pracy tymczasowej

André FADDA : 06 81 21 93 14

Komitet Solidarności z Polskimi Pracownikami

09 54 89 75 17 : 06 65 51 12 26 (po Polsku)

 

Image facebook 851x315 pix TR interim

 

Groupe Apicil

APICIL LOGOTYPE ROUGE SANS BASELINE CMJN

 RVB DIOTSIACI LOGOTYPE HD

ALM 1 RGB0072 2C fond blanc

bandeau LM 2

L SIACI Saint Honore

Guide des droits des salarié e s intérimaires chapitré avec table des matières en numérique 7

 

 

guide face police

VISA

1 klesia