Vous êtes ici : AccueilHongrois

Franciaországban ideiglenes munkát vállaló magyarok, Önöknek is vannak jogaik !

Franciaországban ideiglenes munkát vállaló magyarok, Önöknek is vannak jogaik !

Érvényesítsék azokat a CGT-vel!

A CGT olyan, 120 év szociális történelemmel bíró, a társadalmi osztályok és tömegek érdekeit képviselő harcok értékein alapuló szakszervezet, amely az évek során fontos szociális jogokat vívott ki a francia munkáltatókkal szemben.

A CGT-hez csatlakozott több mint 700.000 dolgozó választotta már a kapitalista kihasználás elutasítását, a megteremtett javak igazságos elosztását, és az ahhoz való jogot, hogy a munkából méltó módon lehessen megélni. A dolgozók és családjaik szükségleteire adott válaszok számos, Önökhöz hasonló munkavállalót arra vezettek, hogy megvédjék magukat és kollektív módon harcoljanak valamennyiük érdekeiért.

A CGT, Franciaország legnagyobb szakszervezete 33 nemzeti szakmai szövetséget foglal magába (Fémipar, Építés, Szállítás, Kikötőipar, Vasútipar, Közszolgáltatás, stb.)

Az ideiglenes munka ügynökség szektorban a CGT Ideiglenes Munka Szakszervezete (USI CGT) biztosítja az érdekképviseletet az ideiglenes munkavállalók és az ügynökség dolgozói részére.

 

Amennyiben egy Franciaországban vagy az Ön országában (vagy másik országban) kiállított ideiglenes munkavállalási szerződéssel érkezik Ön Franciaországba hogy valamilyen üzemben, iparban vagy bármilyen más szektorban dolgozzon, Önnek tudnia kell, hogy a CGT ott van, hogy megvédje Önt a munkáltatói kizsákmányolástól. Ideiglenes munkavállalóként Franciaországban Ön elszenvedheti a munkáltató részéről az Ön kollektív jogainak semmibe vételét.

A nyelv hiányos ismerete, a szülőhaza távolsága, az elbocsátástól való félelem megakadályozza Önt abban, hogy kollektívát hozzon létre, szembeszálljon és nemet mondjon a munkafeltételek romlására, az alacsony bérekre, a ki nem fizetett pótlékokra, az Ön szakmai tapasztalatainak, minősítéseinek semmibe vételére. Egyszóval, hogy visszautasítsa azt, hogy az Ön munkáján keresztül csak néhányak gazdagodjanak, míg Önnek csak annyi marad, hogy épphogy eltengődhet belőle. Ön megértette azt is, hogy engedni az individualizmusnak annyi, mint belemenni a munkáltatók azon játékába, hogy ők minél több hatalomhoz jussanak, minket pedig jobban kihasználjanak.

Az utóbbi években lengyel, bolgár, román, görög, stb munkavállalók sztrájkoltak a CGT támogatásával, hogy jogaiknak érvényt szerezzenek. Minden esetben a dolgozók nyerték meg a harcot. A Franciaországban különböző üzemekben, ipari létesítményekben indiai, román, görög, bolgár, portugál, olasz, spanyol és lengyel munkavállalók által folytatott harcok megmutatták, hogy a CGT szakszervezetébe szerveződött franciák és külföldiek közötti szolidaritás az egyetlen garancia az Ön jogainak védelmére. Ezen harcok eredménye a harcban részt vevő dolgozók szociális jogainak helyreállítása volt.

VIGYÁZZANAK a következő vállalatokkal : KLIPER, KORPA, ATLANCO, LITANA, LTH-BAAS,...amelyek becsaptak már Önöhöz hasonló munkavállalókat!


AZ ÖNÖK JOGAI Franciaországban (európai törvények által elismert jogok)

Több ezer ideiglenes magyar munkavállaló dolgozik gyárakban, üzemekben, ipari létesítményekben ideiglenes munkahelyeken francia vagy külföldi cégeknél.

Az Önök cégének a telephelye Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Írországban, Portugáliában, stb vagy Franciaországban van. Abban a pillanatban, amint Önöket Franciaországban alkalmazzák, a francia törvények azok, amelyek Önökre vonatkoznak, megkülönböztetés nélkül.

Az Önök cégei, a Franciaországban való működés előnyeiért cserébe elkötelezték magukat, hogy tiszteletben tartják a francia és európai munkatörvényeket, melyek azt mondják ki, hogy a dolgozóknak a francia dolgozókkal egyenlő jogaik vannak (minőségi normák, munkaegészségügyi és biztonsági előírások, francia szociális jogok).

 

Ahhoz, hogy Franciaországban egy vállalatnál ideiglenes munkát vállalhassanak :

Munkaszerződéssel kell rendelkezni, amely rögzíti :

-            A szerződésben megfogalmazott minősítésnek megfelelő bérezést, melynek alapja nem lehet kevesebb az érvényben lévő minimálbérnél (SMIC).

-            Kiküldetési pótlék, étkezési, munkába járási és utazási támogatás.

Mindezeknek szerepelnie kell a fizetési papíron, melyet az ideiglenes munkát adó cég havonta átad a munkavállaló részére.

A fizetési papíron szerepelnie kell még :

-            A havi munkaórák száma (151,67 óra fizetett ünnepekkel együtt)

-            Küldetés befejezése utáni pótlék –IFM- (bruttó bér 10%-a)

-            Fizetett szabadságok kompenzációja (a teljes bér 10%-a a küldetés befejezése utáni pótlék-IFM- beleértve)

A társadalmi szervezetek számára kifizetett járulékok összegei :

-            Társadalombiztosítás,

-            Munkanélküli járulék (ASSEDIC),

-            Kiegészítő nyugdíj

További jogaik vannak még az alábbi területeken :

Munkafeltételek, munkaegészségügyi- és biztonsági feltételek, munkaegészségügyi szolgáltatások (például : orvosi vizsgálat munkába álláskor illetve betegséget követően és kontrollvizsgálat). Az orvosi vizsgálattal töltött időt (oda- vissza utazás, vizsgálat ideje) munkaidőként ki kell fizetni. Ha biztonsági képzéseken vesz részt, annak az idejét is ki kell fizetni.

Bérek :

A francia Kollektív Megállapodások bérhálóit kell alkalmazni. A francia törvény tiltja mindennemű, bérrel kapcsolatos diszkriminatív gyakorlat alkalmazását az ideiglenes munkavállalók és a Franciaországban működő vendég vállalatok dolgozói között. Az ilyen gyakorlatot a törvény szigorúan bünteti.

A francia Munkatörvénykönyv minimálbérként az alábbit írja elő :

Bruttó 1.445,38€ / hó 151 munkaóráért (minimum 9,53 € / óra)

De ha Ön minősítéssel rendelkező dolgozó (zsaluzó, kőműves, hegesztő, csőszerelő, villanyszerelő stb.), akkor a francia Kollektív Megállapodások bérhálóit kell alkalmazni (melyek magasabbak mint a minimálbér) !

Munkaórák száma :

A munkaórák száma Franciaországban nem haladhatja meg a heti 35 órát. A törvényes munkaórák száma feletti foglalkoztatás után túlórát kell fizetni: a 36. óra után 25 %-ot, a 43. óra után 50 %-ot.

Elszállásolás :

Az Ön által Franciaországban végzett munka az Ön főnökeit arra kötelezi, hogy az Ön elszállásolásának, étkeztetésének, utazásának költségeit ő állja, anélkül, hogy az Ön fizetéséből levonná, vagy pedig az Ön részére olyan általánydíjat fizessen, amelyből ezen költségeket Ön finanszírozni tudja. A francia Kollektív Megállapodások (Fémipari, Építési, Szállítási, Vegyipari, stb szektorok) 60 Euró napidíjjal számolnak naptári naponként (a hét minden napjára) a nagy távolságról jött munkavállalók esetében.

Szakszervezeti szabadság és sztrájkjog:

Minden munkavállalónak joga van ahhoz, hogy jogait megvédje. Mi mindannyian tudjuk, hogy Franciaországban éppúgy, mint más országokban a munkáltatók mindig arra törekszenek, hogy nyomást gyakoroljanak a dolgozókra az általuk diktált munkafeltételek elfogadása érdekében.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen nyomásoknak való engedés soha nem védi meg a dolgozókat.

Ön néhány hónapot Franciaországban tölt, az itt tartózkodása nem szólhat a szenvedésről, a többi dolgozótól való elszigetelődésről.

A sztrájkjogot a francia Alkotmány elismeri. Egy dolgozót sem szankcionálhatnak és nem bocsáthatnak el, nem küldhetik el az országból, így Önt sem, amiatt, hogy gyakorolta a sztrájkhoz való jogát. Egy ilyen okból történő elbocsátás teljes mértékben jogellenes.

 

Lépjen kapcsolatba velünk

André FADDA : 06 81 21 93 14

Image facebook 851x315 pix TR interim

 

Groupe Apicil

APICIL LOGOTYPE ROUGE SANS BASELINE CMJN

 RVB DIOTSIACI LOGOTYPE HD

ALM 1 RGB0072 2C fond blanc

bandeau LM 2

L SIACI Saint Honore

Guide des droits des salarié e s intérimaires chapitré avec table des matières en numérique 7

 

 

guide face police

VISA

1 klesia